Κυριακή, 8 Απριλίου 2012

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΛΟ ΤΩΝ ΛΑΩΝSupport to Greece people from 15M movement of Malaga on April 5th 2012 due to Dimitris Christoulas´death
Apoyo hecho por el movimiento 15M de Malaga al pueblo griego el 5 de Abril 2012 con motivo de la muerte de Dimitris Christoulas

Δεν υπάρχουν σχόλια: