Σάββατο, 2 Ιουλίου 2011

Διότι δεν συνεμορφώθην


όσοι αγαπήσαν κοίτωνται νεκροί ...όσοι προσκυνήσαν είναι οδηγοί.......

και ούτε πρόκειται

Δεν υπάρχουν σχόλια: